Meresci

Giáo trình điện tử
Phương pháp nghiên cứu tài liệu
trong nghiên cứu khoa học

ULP

MỤC LỤC

Meresci > Giới thiệu giáo trình 
Giới thiệu giáo trình

Tác giả

Kiểm tra đầu vào

Nội dung

Phần 1. Các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học

Phần 2. Phương pháp tìm kiếm tài liệu tham khảo khoa học

Phần 3. Khai thác thông tin từ tài liệu khoa học


Phần 4. Phương pháp viết tài liệu khoa học


Phần 5. Kĩ thuật soạn thảo tài liệu khoa học 

Kiểm tra đầu ra

Phản hồi kết quả

Thư mục

Giới thiệu Giáo trình điện tử "Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học"


Tên gọi
Mục đích
Đối tượng
Yêu cầu đối với người học
Hình thức tổ chức
Cách thức sử dụng


Tên gọi

Giáo trình điện tử "Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học".

Mục đích

Giáo trình điện tử này sẽ giúp sinh viên và nhà nghiên cứu hiểu được các bước cần thiết để tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học, biết cách lập một kế hoạch nghiên cứu và các phương pháp hiệu quả để tìm kiếm các nguồn tài liệu tham khảo, khai thác chúng để phục vụ đề tài nghiên cứu cũng như báo cáo kết quả nghiên cứu.

Các mục tiêu cụ thể của giáo trình này bao gồm hai nhóm: mục tiêu tổng quát và mục tiêu chuyên biệt.

Các mục tiêu tổng quát là giúp người học:

  • biết cách lập kế hoạch nghiên cứu khoa học;
  • biết cách tìm kiếm tài liệu tham khảo;
  • biết cách chọn lọc, đánh giá, phân tích và tổng hợp các tài liệu khoa học về một chủ đề nào đó;
  • hiểu rõ các quy tắc trình bày tham khảo khoa học;
  • biết cách viết và soạn thảo một bài viết khoa học, thiết kế và soạn thảo một bài thuyết trình khoa học.
Các mục tiêu chuyên biệt tuỳ thuộc vào từng bài học cụ thể. Xem thêm trong Nội dung giáo trình.
Xem thêm:
Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo về phương pháp nghiên cứu khoa học
Phân tích thực trạng và nhu cầu đào tạo về phương pháp nghiên cứu khoa học

Đối tượng

Đối tượng chính mà giáo trình này hướng đến là các học viên cao học thuộc các chuyên ngành khoa học tự nhiên và kĩ thuật thuộc các trường đại học ở Việt Nam.

Ngoài ra, các bạn sinh viên bậc đại học cũng có thể tham gia môn học này nhằm chuẩn bị kiến thức và kĩ năng cho đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tốt nghiệp của mình.

Một số nội dung trình bày trong giáo trình này cũng có thể sử dụng như nguồn tham khảo tương đối chi tiết, có hệ thống và dễ dàng truy cập đối với các nhà nghiên cứu khi cần đến.

Yêu cầu đối với người học

Người học cần:

  • có trình độ sử dụng máy tính và Internet tối thiểu ở mức căn bản;
  • đã, đang hoặc sẽ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.
Về đầu trang

Hình thức tổ chức

Giáo trình được cấu trúc phân đoạn nhằm giúp người học dễ dàng thực hiện các hoạt động học tập đã thiết kế, đồng thời chủ động bố trí thời gian học tập phù hợp với hoàn cảnh công việc và gia đình.

Loại hình học tập chủ yếu là hoạt động tự học với giáo trình được thiết kế sẵn theo kiểu phân đoạn.

Tự học

Người học truy cập website này hoặc liên hệ trực tiếp với tác giả để nhận đĩa CD-ROM. Thời gian và thời lượng học do người học tự bố trí. 

Giáo trình xem tốt nhất với trình duyệt Mozilla Firefox.

Khi bắt đầu học, người học đọc kĩ thông tin giới thiệu, tự kiểm tra đầu vào, đọc giáo trình, xem ví dụ, minh hoạ, thực hành, làm các bài tập tự kiểm tra liên tục trong quá trình học. Khi học xong mỗi phần, người học tự thực hiện các bài tập kiểm tra đầu ra để đánh giá kết quả học tập.

Người học sử dụng một phiếu nhật trình, điền thông tin hàng tuần, để tự theo dõi đều đặn nhịp điệu học tập của mình, và tự điều chỉnh các hoạt động học tập nếu cần thiết.

Học có người hướng dẫn qua mạng

Trong giai đoạn thí điểm (hai tháng 06-07/2007), tác giả có tổ chức song song mô hình học có hướng dẫn từ xa. Người học đăng kí tham gia khoá học thông qua một trường học trực tuyến tại địa chỉ: http://www.hcmv.vn.refer.org/moodle/ (xem hướng dẫn đăng kí).

Khi học dưới hình thức này, người học sẽ được hướng dẫn cách học, đọc từng phần cụ thể, được gợi ý những vấn đề trọng tâm, có thể hỏi và thảo luận nhằm đào sâu, mở rộng các vấn đề quan tâm, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu (mà với hình thức tự học sẽ phải tự xoay sở hoàn toàn). 

Việc tham gia khoá học bằng hình thức này được khuyến khích, vì sẽ là một xu hướng phổ biến để học tập qua mạng, với nhiều phương tiện hỗ trợ phong phú, toàn diện, giúp việc học tập với các công cụ điện tử trở nên dễ dàng hơn. Sau giai đoạn thí điểm, tuỳ tình hình thực tế và nhu cầu của người học, tác giả sẽ có thể tổ chức nhiều khoá học về các chủ đề khác nhau dưới hình thức này và sẽ có thông báo cụ thể.

Cách thức sử dụng >>>

Về đầu trang

Trang trước Trang chính Trang sau
Tác giả @ Meresci - 2007 Cập nhật: 06/05/2008